Wat?

Ik schrijf over en voor zowel de vak-enthiousiast als het brede publiek. De uitdaging ligt er voor mij in om als bruggenbouwer de vertaalslag te maken tussen deze zeer verschillende disciplines en hun conceptuele betekenis, ideologie, en benutbare kennis voor de maatschappij te verwoorden. De grote en kleine vragen van het leven. Met daarnaast het aan de kaak stellen van vanzelfsprekendheden en mensen aan te sporen tot verwondering over het alledaagse. Niet dwarsliggen uit koppigheid, maar uit pure noodzaak. Omdat het belangrijk is om over bepaalde zaken te blijven nadenken, kritisch te zijn, of zelfs in twijfel te trekken; tegenkracht maar vooral daadkracht te bieden. Deze holistische aanpak typeert mij; gebruik maken van wetenschappelijke en filosofische inzichten om hedendaagse vraagstukken aan te pakken. In mijn blogs en gedichten kan je lezen wat mijn gedachtenspinsels en overpeinzingen hierover zijn.

Onderwerpen
Zo maar even een greep uit wat vragen en onderwerpen die mij bezig houden en waarover ik schrijf:

  • Wetenschap: Het doel van de wetenschap is door middel van empirische waarnemingen en bevindingen grip te krijgen over ons kader van de werkelijkheid. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is daarom van noodzakelijk belang, maar staat valorisatie innovatie in de weg? Wat is de rol van de media en de overheid in de beeldvorming van het nut van wetenschappelijk onderzoek in de samenleving en het publieke discours? Hoe communiceer en benadruk ik zo effectief mogelijk het vernieuwende karakter en impact van mijn resultaten of onderzoeksvoorstel? Hoe maak ik wetenschap interessant (en noodzakelijk) voor een breed publiek?
  • Filosofie: Het doel van de filosofie is de oorsprong van onze opvattingen over de aard van de werkelijkheid te reconstrueren en ze op hun meest fundamentele niveau ter discussie te stellen. Bestaat er dan zo iets als het “zelf” of “vrije wil” of is het een illusie? En maakt dat überhaupt wat uit? Wat is “kennis”, “waarheid”, “betekenis”, of “informatie”? Wat kunnen wij ermee? Moeten wij er per se iets mee? De parodie van het redeneren; waarom blijkt het zo lastig om de aard en zijn van abstracte ideeën, zoals bijvoorbeeld “tijd”, te conceptualiseren en definiëren terwijl we ze toch dagelijks zonder problemen gebruiken? Probeer het zelf maar eens zonder te parafraseren. Is het weg-reduceren of ontkennen van hun bestaan een passende oplossing of kan de zogenaamde “ordinary language” filosofie uitkomst bieden zonder zaken te oversimplificeren? Het bewustzijn wordt vaak als laatste grote mysterie genoemd in afwachting is van menselijke exploratie. Als bioloog en filosoof is het dus vooral de filosofie van de geest en de filosofie van het zelf (incl. vrije wil natuurlijk) die mij erg boeit. Dus vooral de vraag wat het causale verband tussen hersenprocessen en de subjectieve ervaring van het zelf is. En of dit überhaupt wel een legitieme vraag is. Maar ook het verschil tussen schijn en wezen. Wat is illusie en maakt dat wat uit? Waar is ons (zelf)bewustzijn; zijn wij ons brein of hebben wij een brein? Zijn fenomenologie of introspectie wetenschappelijk te onderbouwen parameters om ons bewustzijn te meten of is deze enkel van ons gedrag af te leiden?
  • Poëzie: Wat is poëzie als deze niet uit stof of deeltjes bestaat? Doormiddel van gedichten verwoord ik de kakofonie van mijn mentale volière. Deze mentale representaties; mijn gedachten en ideeën, mijn verlangens en verdriet, worden op authentieke wijze met een vleugje ironie vertaald tot een vorm welke betekenis vertegenwoordigt voor mezelf en misschien ook voor wie het leest. Het is een wonderlijke onderneming om je fantasie de vrije loop te laten, en ik ben erg benieuwd wat je van mijn gedichten vindt!
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove