Tagarchief: metafysica

Niet van mij is dit verhaal

Ik bedenk de werkelijkheid.
Míjn vertaling van de ervaring.
Zulke interpretaties zijn,
natuurlijk
rationalisaties.
Afkomstig van onze beruchte “kwebbeldoos”.
Die kletst mij waarachtig de oren van het hoofd!

En of mijn narratieve ik nu echt bestaat of niet,
zij is in alle opzichten de woordvoerder van mijn ik.
Zij schift en schikt (als) het waar.
Geeft mij te kennen wat ik nu eigenlijk begrijp (of niet).
Ook al is het gebeuren van elke causaliteit verstoken,
en predestinatie een waanzinnig iets,
verstek gaan doet zij nimmer nooit niet.

De sluimering tussen schijn en wezen
wordt nauwlettend vermeden.
Onachtzaamheid op dit terrein,
wekt dubbelzinnigheid op lange termijn.
Liever dan maar idealist
of zelfs realist,
dan geketend zijn door de absurditeit
der twijfelachtigheid.

En zo wordt mijn kader elke dag opnieuw gesponnen,
om ‘s avonds te ontrafelen.
Zodat ik telkens weer mag beleven.
Een herinterpretatie nooit tekort kan schieten.
De kunst van het uitleggen is echt de makkelijkste niet.
Want wat is dan betekenis?
Wat is waarheid?
Of bekentenis afleggen misschien?
En inzicht dan?
Maar zo brei ik van een eindig aantal woorden
een oneindig mooi verhaal.
Mogelijkheden.
Elk zo uniek,
als ikzelf!

Hermes,
boodschapper van de goden (of onruststoker?),
is misschien lang zo gek nog niet.
Taal als regelrecht geschenk uit de hemel.
Haar aard en strekking onbegrensd,
leugenachtig, waarachtig, hartstochtig, nietig en prachtig.
Maar op haar mooist is ze stil.

Stil.
Ervaar de stilte…
Laat de stilte tot je spreken.
Of versta je haar soms niet?

Een enkele blik al voldoende.
De weerspiegeling van je ziel.
Woelig, vlak, rustig kabbelend, of met speelse rimpeling.
Kristal en krakend helder-
eindeloos eerlijk.

Stilte spreekt boekdelen,
ten minste dat wordt wel eens gezegd.
Maakt woorden overbodig,
hun verzinnelijking een onbegonnen werk.
In stilte spreekt pas je echte ik.
Buikspreker niet meer nodig!

Copyright © 2013 dwarsliggersschrijven.nl

Tijd

Tijd is verandering,
een aaneenschakeling van momenten van nu.
Elk moment een nieuwe werkelijkheid,
in een heden wat niet bestaat, waar de toekomst al verleden is.
Tijd schept orde en richting,
maakt ruimte vrij voor zelfontwikkeling.
Een tijdloos kader waarin wij genoodzaakt zijn tot een begin en eind van zijn.
En zo is het ook met ons gevoel, een bevroren ogenblik in het tijdscontinuüm z’n spoel.
De troost; zijn vergankelijkheid,
onze existentiële angst tegelijkertijd zijn ongebreideldheid.
Verstrooidheid zijn grootse vijand, en zorgt voor opstand.
Soms een klucht, en neemt de tijd een vlucht.
Of stort je wereld in, en de tijd staat stil uit pure onwil.
Alleen door synchroniciteit van de ruimte-tijd, ervaren we echte zinvolheid.
Is het dan niet paradoxaal aan het eind van dit verhaal,
dat de NS van dit tijdsbegrip geen enkele kennis bezit?

Copyright © 2013 dwarsliggersschrijven.nl

Wilskracht

Lichamelijk despotisme
Een revolutie ontketend
Het neurale zwaargewicht hulpeloos
De Houdini van ons wezen
“De wil wilt om het willen”
Is ongrijpbaar, identiteitsloos en vooral vrij.
Verlost van de kakofonie van onze mentale volière
Als tweecomponentenlijm die het mentale met het fysieke verbindt
Vredestichter en leider
Spoort aan tot denken en bemoedigd ons handelen
Onderschat haar; en zij laat de sporen na van een ware titanenstrijd
Met littekens op onze ziel, altijd strijdbaar.
Ik wil dus ik ben!

Copyright © 2013 dwarsliggersschrijven.nl